Category

Budowa domu

Category

Kiedy kupić materiały na budowę domu?

Zbyt wczesne rozpoczęcie budowy może niekiedy przysporzyć kłopotów z zakupem niektórych materiałów budowlanych, gdyż nie wszystkie składy utrzymują pełny asortyment przez cały rok. Dotyczy to zwłaszcza lokalnych wytwórni wyrobów betonowych pracujących sezonowo oraz niektórych materiałów uzupełniających wymagających przechowywania w temperaturze dodatniej (np. emulsje hydroizolacyjne, impregnaty itp.).

Z drugiej strony, w okresie przed sezonem budowlanym można liczyć na niższe ceny np. materiałów ściennych, ale ich zakup może być opłacalny, jeśli mamy możliwość bezpiecznego ich przechowania i zabezpieczenia przed dewastacją lub kradzieżą, albo też uzgodnimy z dostawcą, że odbiór nastąpi w późniejszym terminie.

Koszt budowy domu: Jak kupować taniej materiały?

Kiedy rozpocząć budowę domu?

Teoretycznie prace budowlane można rozpocząć o każdej porze roku, ale niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym znacząco utrudnią prowadzenie robót, zwiększą koszty budowy i mogą przyczynić się do popełnienia poważnych błędów wykonawczych. 

W polskich warunkach klimatycznych prace budowlane pod gołym niebem najlepiej wykonywać od wiosny do jesieni, przy czym termin wejścia na budowę wczesną wiosną uzależniony jest nie tylko od prognozy pogody, lecz także od warunków gruntowych na danym terenie.

Orientacyjnie można przyjąć, że w miarę bezpieczne będzie rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie marca, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia dużych spadków temperatury poniżej zera jest niewielkie. Wydłuża się również dzień, co pozwala na prowadzenie prac bez sztucznego oświetlenia przez wiele godzin. 

Kiedy pogoda przeszkadza w budowie domu?

Optymalne warunki do prowadzenia robót budowlanych na wolnym powietrzu powinny zapewniać odpowiednią temperaturę powietrza, brak opadów i stabilne podłoże gruntowe. Oczywiście w trakcie prowadzenia prac pogoda może ulegać niespodziewanym zmianom, na co powinniśmy być przygotowani. Musimy też liczyć się z tym, że na pewien czas roboty trzeba będzie wstrzymać.

Zbyt niska temperatura stanowi podstawowe ograniczenie w prowadzeniu prac budowlanych, jeśli nie stosujemy specjalnych materiałów lub dodatkowych zabezpieczeń.

Za minimalną temperaturę pozwalającą na bezpieczne budowanie przyjmuje się + 5 °C w ciągu całej doby. Przy niższej temperaturze cement stanowiący składnik wiążący w betonach i zaprawach twardnieje znacznie wolniej, a przy ochłodzeniu poniżej 0 °C istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody zawartej w mieszankach. Jest to o tyle groźne, że zmrożona woda zwiększa swoją objętość, co prowadzi do kruszenia się niedostatecznie związanego betonu czy zaprawy i w efekcie mają one znikomą wytrzymałość.

Jeśli spodziewamy się przymrozków, do mieszanek cementowych należy dodać preparaty przeciwmrozowe pozwalające na prace w temperaturze  do -8 °C. Powinniśmy też używać cementu o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej (oznaczonych symbolem klasy cementu z literą R).

Masywne elementy betonowe np. ławy fundamentowe można przy mniejszych mrozach okryć matami słomianymi lub styropianem, co pozwoli na utrzymanie ciepła wytwarzanego w procesie wiązania cementu (tzw. ciepło hydratyzacji).

Niska temperatura utrudnia lub wręcz uniemożliwia wykonanie prac hydroizolacyjnych. Na zimnym podłożu trudno rozprowadzić emulsje czy lepiki bitumiczne, a próba rozłożenia zmarzniętej papy czy folii z reguły kończy się jej rozerwaniem.

Gdy zaskoczą nas spadki temperatury, prace te można przeprowadzić po nagrzaniu materiałów izolacyjnych i podłoża.